تبلیغات
★ FIFA 13 ★
FIFA 13 INTERNATIONAL BLOG

FIFA 13 CHALLENGE EVERY THING

You can visit FIFA 12 Professional Blog by clicking on the button

MAIN PAGE

تنظیم گیم پدهمان طور که می دونین برای تنظیم گیم پد و joistick تون بدون هیچ برنامه ی جانبی و از طریق Setting خود فیفا میتونید

دکمه ها رو تغییر بدین .

ولی من خودم از طریق برنامه ای مشابه با برنامه ای که در فیفا 12 استفاده میشد استفاده کردم .

چون تنظیم هر دکمه در این برنامه خیلی راحت تر هستش .

در هر صورت انتخاب با خودتونه . ولی پیشنهاد من این برنامه است .
Top Online Players

Latests Posts

by
by
by
by
by